Wie zijn wij

Onze naam

De naam Quirinis is afkomstig uit de Romeinse mythologie. Hij was de god van alle begin, hij opende de poorten naar transformatie en werd vaak gepresenteerd met twee gezichten. Deze gaven hem de mogelijkheid situaties vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Hij bekeek het verleden en de toekomst, luisterde hij naar het gevoel en begreep het verstand. Met deze gave speelde Quirinis een belangrijke rol als schepper die voor de mens de gelegenheid creƫerde om te kunnen leren en groeien.

Het zijn die aan hem toegekende gaven die de uitgangspunten vormen van Quirinis Training & Advies.

Quirinis voor U?

Zit er meer in u zelf of uw organisatie dan er nu uitkomt? Dan gaan wij graag het gesprek met u aan. Quirinis richt zich op individuen en organisaties die meer invloed willen uitoefenen op de resultaten van hun inspanningen.

De mens heeft een ongekend potentieel, we maken er echter maar zeer beperkt gebruik van!
Een reden daarvoor is dat de mens vaak het eigen perspectief als de werkelijkheid ervaart.
Met onze diensten scheppen wij de gelegenheid om situaties anders te bekijken dan u tot op dit punt heeft gedaan. Door nieuwe inzichten zult u ze ook anders gaan ervaren en dit biedt nieuwe mogelijkheden en vaardigheden om steeds beter en vaker gebruik te maken van het bij u en in uw organisatie aanwezige potentieel.