Samen werken met Quirinis

Uitgangspunt

Ieder individu en daarmee iedere organisatie kan zich ontwikkelen! Voorwaarde daarvoor is de wens van de organisatie en het individu om te willen veranderen. Ontwikkeling kan niet worden afgedwongen maar alleen van binnenuit worden gekozen.

Werkwijze

  • De kennismaking: In een gesprek worden de uitdagingen en doelstellingen besproken die worden verwerkt en vastgelegd in een trajectplan;
  • De kick off sessie: Een interactieve sessie waarin wij voorafgaand aan het traject kennismaken met de deelnemer(s) en waarvan de input wordt gebruikt om het traject te ‘finetunen’;
  • De begeleiding: Interactieve sessies met een praktijkintervallen om de behandelde thema’s in de praktijk toe te passen en te oefenen;
  • Evaluatie: Een uitgebreid evaluatiegesprek maakt integraal onderdeel uit van ieder ontwikkeltraject.

Methodiek

De uitspraak “Niets is machtiger dan de gewoonte”, is al meer dan tweeduizend jaar oud.
Toch heeft de mens de mogelijkheid om deze gewoontes te doorbreken, zich te ontwikkelen en daarmee effectiever te worden. Quirinis begeleidt die ontwikkeling in een zorgvuldig proces dat bestaat uit de stappen zien, inzien doen en oefenen:

Mensen verwarren de werkelijkheid vaak met hun eigen perceptie. In onze trajecten laten wij hen zien en ervaren dat er meer werkelijkheden, meer mogelijkheden zijn.

Door actieve deelname aan discussies, demonstraties en interventies gaan mensen inzien dat ook zij andere keuzes kunnen maken waarmee het mogelijk wordt om zichzelf te ontwikkelen.

Mensen hebben een natuurlijke drang naar veiligheid en bewegen zich daarom binnen hun ‘comfort zone’. Groeien doet u door uit die comfort zone te komen. In een veilige omgeving laten wij de deelnemers nieuwe dingen doen en daarmee ervaren ze welke invloed ze met dit ‘nieuwe gedrag’ uitoefenen.

Interval periodes met uitdagende opdrachten tussen verschillende sessies in stelt deelnemers in staat om de theorie in de eigen praktijk te toetsen. Daarmee maakt het oefenen integraal onderdeel uit van ieder traject.