Verkoop

“Niemand wil iets kopen, maar iedereen wil wel graag geholpen worden”

Maakt uw organisatie het verschil met de producten en diensten alleen, of is daar meer voor nodig?
De concurrentie is nu groter dan ooit en uw klanten zijn goed geïnformeerd over productkenmerken en marktprijzen. Maar waarin onderscheidt uw organisatie zich dan van die van uw concurrenten? Precies, het onderscheid zit hem in uw medewerkers. Zijn zij zich daar echter ook voldoende van bewust? Begrijpen zij hoe een verkoper zich moet gedragen, zodat de klant hen accepteert als volwaardige gesprekspartner? Zijn zij in staat het vertrouwen met uw relaties op of uit te bouwen en hoe beïnvloeden zij het gunningeffect door het gedrag dat ze laten zien?

In het trainingstraject Verkoop behandelen wij alle thema’s en gedragsaspecten die van belang zijn voor het succesvol verkopen van producten en diensten. Het traject is interactief, uitdagend en door de intervallen tussen de trainingsdagen heel praktijkgericht.

Doelgroep

Het traject is bestemd voor verkopers, accountmanagers en overige medewerkers die hun commerciële slagkracht willen vergroten.

Doelstelling

Tijdens dit traject wordt de deelnemer door het gehele verkoopproces begeleidt, van het eerste contact tot succesvol relatiebeheer. In de training ligt de nadruk op begrijpen, ervaren, toepassen en evalueren van de getrainde gedragselementen en een strategische aanpak van het verkoopproces.

Onze aanpak

Iedere deelnemer is uniek, onze trainingsaanpak is daarom interactief en individueel coachend met aandacht voor ieders sterke en ontwikkelpunten. Individueel en in groepsverband verdiepen de deelnemers zich in de aspecten die van belang zijn voor een effectieve manier van verkopen.
Na afronding van het trainingstraject Verkoop heeft de deelnemer inzicht in en ervaring met de volgende onderwerpen:

  • Het belang van de juiste persoonlijke instelling op mijn verkoopresultaten;
  • De instelling en handelswijze die nodig zijn om zelfverzekerd over te komen;
  • Het verband tussen doelgerichtheid en mijn succes;
  • De stappen om een verkoopgesprek gestructureerd te kunnen voeren;
  • Het gebruik van technieken en onderhandelingsstrategieën om mijn doel te bereiken;
  • Welke aanpak mij helpt een duurzame relatie met de klant op te bouwen;
  • Welke aanpak mij helpt om van een klant een actieve referent te maken;
  • De stappen om een krachtige presentatie voor een groep mensen te geven;
  • Gereedschappen en technieken om effectief met de beschikbare tijd om te gaan.

Ga door naar Inhoudsoverzicht Verkoop
Ga door naar Data en investering

Duur van het traject

Vijf dagen van 09.00 – 17.00 uur met tussen elke trainingsdag een intervalperiode van drie weken.

Een Insights Discovery persoonlijke profiel analyse maakt standaard onderdeel uit van dit traject. Meer informatie met betrekking tot dit instrument vindt u op www.insightsbenelux.com of ga door naar Insights Discovery.