Leiderschap / Management

“Ga met uw werknemers om zoals u wilt dat zij met uw beste klanten omgaan”

Is uw stijl van leidinggeven een bewuste keuze, of wordt deze toch ook mede bepaald door de waan van de dag? Reageert u op basis van gezond verstand en intuïtie op wat u dagelijks krijgt aangeboden? Zou het u, en daarmee uw medewerkers, niet nog meer zekerheid geven als uw gezond verstand en intuïtie worden versterkt en aangevuld met concrete inzichten en praktische handvatten? In het trainingstraject Management komen op een interactieve en praktijkgerichte wijze alle aspecten aan de orde die van belang zijn voor een effectieve manier van leidinggeven.

Doelgroep

Dit traject is bestemd voor professionals die in de praktijk leiding geven of gaan geven en daarin willen groeien zoals: managers, afdelingshoofden en teamleiders en ondernemers.

Doelstelling

De doelstelling van dit traject is tweeledig; enerzijds het bij de deelnemers versterken van de positieve instelling met betrekking tot veranderingsprocessen. Anderzijds krijgen zij via de intervisies en opdrachten concrete handvatten en technieken voor de omgang met medewerkers, superieuren en teams of afdelingen aangereikt.

Onze aanpak

Iedere deelnemer is uniek, onze trainingsaanpak is daarom interactief en individueel coachend met aandacht voor ieders sterke en ontwikkelpunten. Individueel en in groepsverband verdiepen de deelnemers zich in de aspecten die van belang zijn voor een effectieve manier van leidinggeven. Na het volgen van het trainingstraject Leiderschap / Management heeft de deelnemer onder andere inzicht in en ervaring met:

  • De instelling die nodig is om succesvol leiding te kunnen geven;
  • Het doelgericht communiceren;
  • De criteria voor een overtuigende en krachtige presentatie;
  • Het optimaal motiveren van medewerkers;
  • Het op een effectieve wijze aankondigen van moeilijke beslissingen;
  • De structuur en aanpak voor effectieve beoordelings-, functionerings-, kwalificatie en correctiegesprekken;
  • De structuur en aanpak voor een effectieve vergadering;
  • Omgaan met werkdruk en stress;
  • Effectief omgaan met de beschikbare tijd.

Ga door naar Inhoudsoverzicht Leiderschap / Management
Ga door naar Data en investering

Duur van het traject

Vijf dagen van 09.00 – 17.00 uur met een intervalperiode tussen iedere trainingsdag van drie weken.

Een Insights Discovery persoonlijke profiel analyse maakt standaard onderdeel uit van dit traject. Meer informatie met betrekking tot dit instrument vindt u op www.insightsbenelux.com of ga door naar Insights Discovery