Coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één relatie. De primaire taak van de coach is het bevorderen van het leren en het begeleiden van de ontwikkeling van de ander.

Doelgroep

Coaching is geschikt voor iedereen die bewust invloed wil uitoefenen op een persoonlijk of zakelijk vraagstuk dat hem of haar sterk bezighoudt.

Doelstelling

De doelstelling is het creëren van toegang tot het tot nu toe onbenut potentieel in denken en handelen, door het geven van inzicht en het aanreiken van handvatten en door het veranderen van belemmerende patronen.

Onze aanpak

Voorafgaand aan een traject vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Aan het eind van dit gesprek geeft de coachee aan of er voldoende vertrouwen in de coach is om het traject in te gaan.

Als vertrekpunt voor het traject wordt de Insights Discovery persoonlijke profielanalyse door ons als instrument ingezet met de volgende doelstellingen:

  • Inzicht in eigen kwaliteiten en blokkades
  • Inzicht in anderen
  • Inzicht in effectieve communicatiestrategieën

In de bijzonder persoonsgerichte aanpak kiezen wij voor verschillende en afwisselende werkvormen, waarbij de coachee te allen tijde centraal staat.

Duur van het traject

De vorm en duur van de begeleiding worden in een persoonlijk gesprek met opdrachtgever en coachee afgestemd.