Advies

Hoe implementeert u succesvol veranderingen in uw organisatie? Hoe voert u uw visie en uw missie door in uw bedrijf. Quirinis Training & Advies staat u graag terzijde bij de beantwoording van deze vragen.

Advies

Herkent u de situatie dat u Managers van bedrijven nemen adviseurs in de arm, omdat zij graag een externe partij willen laten meekijken naar hun situatie. Immers een ‘kijk van buitenaf’ kan zeer verfrissend zijn.
Adviseren is meekijken, vragen stelen en samen ontdekken hoe het ook kan.

Implementeren van advies

Adviezen klinken soms zo simpel, terwijl bij de implementatie ervan de eenvoud vaak complex blijkt te zijn.

Bijvoorbeeld omdat er meer partijen bij het vraagstuk betrokken zijn, of omdat rollen gedurende de rit veranderen en problemen en doelen verschuiven.

Daarom wil Quirinis Trainning & Advies ook niet volstaan met het uitbrengen van een advies. Wij verbinden ons graag aan de implementatie van de gekozen oplossing en stellen daarbij de volgende onderwerpen centraal:

  • Het resultaat moet verankerd zijn in de organisatie
  • Organiseren en leiding geven is werken met mensen
  • De mens bepaalt het succes of het falen van de organisatie

Interim-management

Quirinis Training & Advies kan op interim basis worden ingeschakeld voor opdrachten in kleinere en middelgrote organisaties. U kunt ons inzetten bij:

  • Het managen van veranderingsprocessen
  • Crisismanagement
  • Het verbeteren van de resultaten van afdelingen
  • Het tijdelijk uitoefenen van een managementfunctie binnen een organisatie