Insights Discovery

Persoonlijke Profiel Analyse – Insights Discovery®

Het instrument Insights Discovery® is gebaseerd op het werk van de Zwitserse psycholoog Carl Jung, die aan het begin van de vorige eeuw baanbrekend werk heeft verricht op het gebied van persoonlijkheidstypologie.

Uitgangspunt van het Insights Discovery® Profiel is dat elke persoon uniek is. Het laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te herkennen, te waarderen en te benutten. De effectiviteit van communicatie en interactie hangt nauw samen met de mate waarin gesprekspartners op elkaar afstemmen en verbinding met elkaar maken.

Inzicht in onze eigen gedragsstijl en in die van de ander helpt ons de effectiviteit van onze interactie te vergroten. Het zijn juist de verschillen die een grote kracht vormen voor de samenwerking en het realiseren van de doelstellingen.

Wij zetten deze methodiek in met de volgende doelstellingen:

Zelfinzicht
Het verkrijgen van inzicht in mijzelf. Hoe kom ik op mijn collega’s/mijn medewerkers/mijn klanten over? Hoe kan ik mijn sterke en zwakke punten onderkennen en op welke vlakken kan ik mijzelf nog ontwikkelen?

Inzicht in anderen
Het herkennen van de gedragsstijlen van anderen, en de waarde van hun bijdrage in te zien. Hoe kan ik leren om effectief op de behoeften van anderen in te spelen?

Afstemmen op en verbinding maken met de ander
Voldoen aan de behoeften van anderen door hun persoonlijke behoeften beter te begrijpen en daarop in te spelen. Hoe leer ik mijn gedrag zodanig af te stemmen op anderen dat ik op een krachtige manier contact met die ander kan maken?

Actie
Het onderzoeken van effectieve strategieën in de omgang met medewerkers, klanten of collega’s die anders of zelfs “moeilijk” zijn.

De Insights Persoonlijke Profiel Analyse maakt standaard onderdeel uit van elk trainingstraject binnen het aangeboden programma “open trainingen”. Ook bij vrijwel ieder incompany traject wordt de methodiek ingezet om effectief bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van het traject.